De Facto Leżajsk

Adres naszej strony internetowej to: https://defacto.lezajsk.pl www.sklepdefacto.pl

 1. Informacje ogólne
 2. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url:
  defacto.lezajsk.pl sklepdefacto.pl, które to są tożsame.
 3. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Firma Handlowo Usługowa Justyna Szklanny, ul. Żwirki
  i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: sklep@defacto.lezajsk.pl
 5. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych
  podanych dobrowolnie w Serwisie.
 6. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
  następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
  wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 8. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez
  Operatora
 9. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji
  (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie,
  zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na
  docelowym serwerze.
 10. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa
  jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie
  współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 11. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 12. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 13. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
  oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych,
  co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 14. Hosting
 15. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: hostinger.pl
 16. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie
  wykorzystania danych
 17. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
  odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do
  zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup
  odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • banki
  • operatorzy płatności
  • organy publiczne
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu
  realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 18. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do
  wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o
  prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą
  przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 19. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 20. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt
  3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych
  interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo
  sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie
  uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i
  wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 21. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 23. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej
  umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 24. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie
  danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 25. Informacje w formularzach
 26. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o
  ile zostaną one podane.
 27. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 28. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych
  w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku
  adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 29. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
  handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny
  sposób informuje, do czego on służy.
 30. Logi Administratora
 31. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
  wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 32. Istotne techniki marketingowe
 33. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google
  Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych,
  a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w
  urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika
  gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować
  informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
  https://www.google.com/ads/preferences/
 34. Informacja o plikach cookies
 35. Serwis korzysta z plików cookies.
 36. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
  tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
  przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
  urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 37. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
  oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 38. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 39. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik
  nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 40. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 41. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
  cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi,
  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
  opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
  internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
  Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
  przez Użytkownika.
 42. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
  zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
  Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym
  zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
  automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
  pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 43. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
  dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 44. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty,
  w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook
  (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 45. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i
  cofać zgodę?
 46. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
  przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
  uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w
  skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 47. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową,
  której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  • Edge
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safar i
  • Firefox
  • Opera
  Urządzenia mobilne:
  • Android
  • Safari (iOS)
  • Windows Phone

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.